Economie

Thema’s > Economie

Met een gemiddeld nettojaarinkomen per hoofd van de bevolking van 5.420 leva (2.771 euro, koers augustus 2006) per jaar is de koopkracht van de Bulgaren gering. Dit is echter een gemiddelde; een kleine groep van de bevolking heeft zich snel een goede positie verworven en heeft een groter besteedbaar inkomen. Veel Bulgaren vullen hun officiële inkomen aan met bijvoorbeeld de verkoop van zelfgekweekte groenten en fruit of een tweede baantje elders.

Ook verwestert de Bulgaarse maatschappij hoe langer hoe meer. Zeker in de grote steden komen gezinnen voor waarvan de man en vrouw allebei werken en die een grotere koopkracht hebben. De komende jaren zal de koopkracht toenemen en de consumenten zullen kritischer worden ten opzichte van de producten, hun ingrediënten en hun gebruiksaanwijzing. Op dit moment is de vraag hoe de prijs laag te houden en de kwaliteit te vergroten. Dit dilemma wordt versterkt door de toetreding tot de EU, waardoor producten moeten voldoen aan diverse kwaliteitseisen.

De consumentenbestedingen in Bulgarije namen de laatste jaren toe. Verwacht wordt dat deze stijging zich ook de komende jaren zal voortzetten. Een reden hiervoor is onder andere dat de hoge inflatie de Bulgaren ertoe gezet heeft hun spaargeld op te maken en hun inkomsten meteen om te zetten in materiële zaken. De consumentenbestedingen bedroegen in 2005 in totaal 27,693 miljard leva (14,2 miljard euro).

Bruto Binnenlands Products (BBP) 24,2 miljard US dollar (2004)

BBP per hoofd van de bevolking 3.130 US dollar (2004)

Reële groei BBP 5,6 procent (2004)

Stijging consumentenprijzen 6,1 procent (2004)

Munteenheid Lev, 1 lev = 0,51 euro (vaste koers)

Buitenlandse handel
Totale invoer in Bulgarije 9,9 miljard US dollar (2004)
Totale uitvoer uit Bulgarije 13,2 miljard US dollar (2004)

Uitvoer uit Nederland naar Bulgarije 285,5 miljoen euro (2004)

Invoer in Nederland uit Bulgarije 116,7 miljoen euro (2004)

Voornaamste handelspartners van Bulgarije:
invoer uit: Rusland, Duitsland, Italië, Frankrijk
uitvoer naar: Italië, Duitsland, Griekenland, Turkije

Bronnen: EIU, CIA, EVD/CBS
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *