Godsdienst

Thema’s > Godsdienst

De Orthodoxe Kerk ontstond als gevolg van meningsverschillen tussen de oostelijke Grieks sprekende kerken en Latijns-westerse kerken over de leer en de kerkelijke autoriteit.

Tijdens het Ottomaanse rijk werd de kerk geplaatst onder de jurisdictie van de patriarch van Constantinopel. Maar met het verdwijnen van het Ottomaanse rijk ontstond een groot aantal onafhankelijke kerken in Oost-Europa.

De Bulgaars-orthodoxe Kerk werd in 865 gesticht toen Boris I gedoopt werd door Griekse missionarissen. In de eeuwen van het Ottomaanse juk was de godsdienst de enige link met andere orthodoxe Oost-Europese volkeren en met het christendom in het verzet tegen de islamitische invasie. De Bulgaars-orthodoxe kerk werd onafhankelijk in 1870 door een decreet van de sultan en zo kreeg Bulgarije de internationale juridische erkenning van de Bulgaarse natie nog voor de politieke erkenning er was.

Tijdens het communistische tijdperk van de kerk werd eigendom in beslag genomen door de staat.

De grondwet van 1991 waarborgd vrijheid van godsdienst met erkenning van de Oosterse orthodoxie als “de traditionele godsdienst in Bulgarije”. 88,5% van de bevolking van Bulgarije behoort tot de Bulgaars-orthodoxe Kerk.

De Bulgaars-orthodoxe Kerk heeft een zeer rijke geschiedenis van iconen die bijbelse taferelen tonen, plaatselijke heiligen, Maria of Jezus. De icoon is van bijzonder belang voor de Orthodoxe Kerk, omdat het wordt gezien als de woonplaats van Gods genade, en voor de gelovigen een gevoel van de aanwezigheid van God creëren. Doordat doit belang aan iconen wordt tpoegekend worden zelfs nu door Bulgaarse kunstenaars pictogrammen gemaakt die als voorbeeld van dit exclusieve spirituele en artistieke fenomeen dienen. De aanwezigheid van het symbool in ons leven helpt ons om de psychologische belemmeringen van onze materiële wereld te dorostaan.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *