Onderwijs

Thema’s > Onderwijs

Voor Oost-Europese begrippen kent Bulgarije een goed onderwijssysteem. Het onderwijssysteem in Bulgarije was in de communistische tijd al goed ontwikkeld, maar is sinds die tijd door geldgebrek in kwaliteit teruggelopen.

Conform het type opleiding en het niveau van het onderwijs kunnen scholen in Bulgarije opgesplitst worden in: primaire scholen, basisscholen, scholen voor middelbaar algemeen onderwijs, scholen voor middelbaar gespecialiseerd onderwijs, beroepsonderwijs, sportscholen, kunstscholen en scholen voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Bulgaarse kinderen zijn vanaf 7 jaar leerplichtig. De kinderen moeten minimaal 6 jaar onderwijs volgen. Gemiddeld zitten de Bulgaarse kinderen 11 jaar op school, waarna ze een vervolgopleiding volgen.

Het aantal studenten dat bij het hoger onderwijs stond ingeschreven, is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 1990/1991 stonden 183.500 studenten ingeschreven, in 2000 was dit aantal toegenomen tot 258.230.

Het hoger onderwijs heeft zich gespecialiseerd in met name de vakgebieden bouwkunde, IT en elektronica. De technische opleidingen zijn nog steeds van relatief hoog niveau, maar er is een tekort aan goed economisch onderwijs, met name op het gebied van financieel management en marketing. Volgens de Wereldbank staat het Bulgaarse onderwijssysteem op de vijfde plaats in de wereld en het kennisniveau van wiskunde op de elfde plaats. Volgens diezelfde organisatie heeft Bulgarije de meeste ict-professionals per inwoner in de wereld en beheersen ze vrijwel allemaal Engels, Frans, Spaans en Duits, naast Bulgaars.

Er zitten zeker 47 universiteiten in het land, verspreid over 26 verschillende steden.

Meer informatie over studeren in Bulgarije vindt je op onderstaande websites:

Bulgaarse organisaties op het gebied van onderwijs

  • Ministerie van Onderwijs en Wetenschap www.minedu.government.bg
  • Nationaal Agentschap voor Arbeidsopleiding en Training www.navet.government.bg
  • Nationaal Wetenschapsfonds www.nsfb.net
  • Centrum voor Personeelszaken en Ontwikkeling hrdc.bg
  • Scholen en onderwijs in Bulgarije www.obrazovanie.start.bg
  • Ministry of Education and Science
    Dit is een goede bron voor als u geïnteresseerd bent in de structuur en doelen van het Bulgaarse onderwijssysteem. http://www.minedu.government.bg  [BG]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *